Birinciler Kimya

Düşük Ve Orta Karbonlu Teller Için Sabunlar

Çivi, tavlı tel, transmisyon, vida teli, civata teli, fırın ızgara telleri, çelik hasır telleri vb. tellerin (SAE 1006 – SAE 1040 arası teller bu gruba dahildir) çekilmesinde kullanılırlar. Kalsiyum tipi sabunlar genel olarak suda çözünmeyen ürünlerdir.. Amaca uygun olarak sodyum sabunları ile birlikte de kullanılırlar. Telin özelliği, kullanım alanı ve proses şartlarına bağlı olarak bu guruptan uygun ürün seçilmelidir.

Lütfen ürün seçimi ve detaylı bilgi için fimamızla temasa geçiniz.