Birinciler Kimya

Parlak Tel Çekme Sıvıları

Bu ürünler asit işlemini ortadan kaldırarak parlak tel elde edilmesi için geliştirilmiştir.

Parlak tel çekme sıvıları, tel yüzeyinde kalan sabun tabakasının temizlenmesi ve daha parlak tel elde edilmesi için son kafada  kullanılır. Bu proseste temel olarak, final çapa daha az paso ile ulaşılır. Telin bu sıvı içerisinden geçirilmesi veya telin üzerine parlak tel çekme sıvısının  akıtılması gerekmektedir. Daha sonra, son haddeden geçmesi ile temiz ve parlak tel elde edilir.

Lütfen ürün seçimi ve detaylı bilgi için fimamızla temasa geçiniz.