Birinciler Kimya

Hadde Eğeleri

Hadde içi düzeltme ve temizleme amacı ile kullanılan tij eğeler mevcut olup, talep eden müşterilerimize temin edilmektedir.

Lütfen ürün seçimi ve detaylı bilgi için fimamızla temasa geçiniz.