Birinciler Kimya

Suda Çözünebilen (Sulu Çekme) Sabunlar

Sodyum bazlı hadde sabunları (suda daha kolay çözülebilmesi için) ince toz formunda üretilirler.  Sulun çekme proseslerinde, ince tellerin çekiminde kullanılırlar.  

Lütfen ürün seçimi ve detaylı bilgi için fimamızla temasa geçiniz.