Birinciler Kimya

Tel Çekme Sıvıları

Bu ürünler, 30 kg lık bidonlarda olup, sulu çekim havuzlarında, proses özelliklerine göre  faklı oranlarda suda çözünerek kullanılırlar.  Petrol esaslı yağ veya katkılar içermediğinden, yüzeyde istenmeyen kalıntı bırakmazlar.

Lütfen ürün seçimi ve detaylı bilgi için fimamızla temasa geçiniz.