Birinciler Kimya

Boru Çekiminde Kullanılan Sabunlar

Boru çekme ve kalibrasyon işlemlerinde kullanılan toz ürünlerdir. Suda çözünebildikleri için kolaylıkla yüzeyden temizlenebilmektedirler.

Lütfen ürün seçimi ve detaylı bilgi için fimamızla temasa geçiniz.